Banner

Nghề nào có trước

Một bác sỹ, một kỹ sư và một luật sư tranh cãi xem nghề nào có trước. Bác sỹ nói: “Nên nhớ là vào ngày thứ sáu, Đức chúa trời đã tạo ra Eva từ xương sườn Adam, tức là làm ca phẫu thuật đầu tiên. Nên nghề y chính là nghề lâu đời nhất.”

Kỹ sư trả lời: “Nhưng trước đó, Đức chúa trời đã phải xây dựng thiên đàng và mặt đất từ một đống hỗn mang, lộn xộn. Ngài là một kỹ sư, nghề kỹ sư có trước.”

Luật sư lên tiếng: “Đúng vậy, nhưng theo các anh thì ai là người gây ra hỗn độn, lộn xộn nào??”

Chủ đề liên quan: