Banner

Thủ tục Xin giấy phép hoạt động phân phối điện

Hồ sơ:
1. -Văn bản đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực
-Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc;
-Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như Giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý và vận hành nhà máy điện kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp   
2. -Tài liệu về nhiên liệu hoặc nguồn nước sử dụng.
-Tài liệu về năng lực truyền tải điện , phân phối điện, cấp điện áp và địa bàn hoạt động
-Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động.
-Danh mục các hạng mục công trình điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành hoặc chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đảm bảo đủ điều kiện đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền cấp.
-Báo cáo tài chính năm gần nhất trước khi nộp đơn đăng ký cấp Giấy phép(Đối với tổ chức đang hoạt động).
-Bản sao hợp đồng xuất nhập khẩu điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đối với hoạt động xuất nhập khẩu điện) 

 

Quy trình:
1. Bước 1  Tổ chức công dân phải đến bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn phòng Sở Công Thương Gia lai để được hướng dẫn chi tiết cách chuẩn bị hồ sơ, cấp mẫu đơn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.   
2. Bước 2  Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ nằm trong Văn phòng Sở Công Thương. Địa chỉ 04 Lý Thái Tổ , Pleiku, Gia lai.
* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy hẹn trao cho người nộp
+Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp làm lại hồ sơ cho kịp thời.   
3. Bước 3  Nhận hồ sơ và nộp lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Văn phòng Sở Công Thương.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ 7h đến 11h sáng, từ 13h đến 17h chiều các ngày làm việc trong tuần. 

 

Yêu cầu:  
1. -Tổ chức cá nhân đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện chung sau
Là tổ chức cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật gồm:
+Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
+Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã.
+Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
+Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.  Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN...   
2. Có hồ sơ hợp lệ và văn bản đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực.  Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN...   
3. Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp Giấy phép.  Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN...   
4. Tổ chức cá nhân đăng ký hoạt động phân phối điện ngoài các điều kiện chung như trên còn phải đáp ứng các điều kiện riêng sau:
+Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc theo đúng thiết kế kỹ thuật được duyệt, được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt tiêu chuẩn và quy phạm kỹ thuật hiện hành.
+Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện hoặc kỹ thuật phù hợp và có thời gian làm việc trong lĩnh vực sản xuất điện ít nhất là năm năm . Đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành phải được đào tạo và kiểm tra quy trình vận hành và quy trình an toàn.
Tổ chức cá nhân hoạt động phân phối điện tại nông thôn phải đáp ứng các điều kiện: Người trực tiếp vận hành sửa chữa điện phải được đào tạo chuyên ngành điện, có Giấy chứng nhận do cơ sở dạy nghề cấp, có năng lực chuyên môn, được huấn luyện và sát hạch an toàn về điện và được Sở Công Thương cấp thẻ an toàn để làm việc trong lưới điện nông thôn  Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN... 

Chủ đề liên quan: