Banner

Tư vấn luật doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn tài chính cho doanh nghiệp

1. Huy động và kinh doanh vốnỦy thác quản lý vốnQuản lý dòng tiềnQũy tích lũy trả nợ2. Tín dụngDịch vụ tiền vay cho Doanh nghiệpDịch vụ bảo lãnh cho Doanh nghiệpThu xếp vốn dự án3.

Tư vấn Nhượng quyền thương mại

1. Cơ sở pháp lý:- Luật Thương mại năm 2005.- Nghị định 35/2006/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/3//2006 để quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại.-

Tư vấn Mua Bán Và Sáp Nhập Công Ty

Luật sư của chúng tôi hành nghề thông qua việc đại diện cho khách hàng là các Quỹ đầu tư, doanh nghiệp trong nước hay các tập đoàn đa quốc gia. Đồng thời, Luật sư của chúng tôi tư

Tư vấn Nhượng quyền thương mại

1. Cơ sở pháp lý:- Luật Thương mại năm 2005.- Nghị định 35/2006/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/3//2006 để quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại.-

Mười nguyên tắc xây dựng thương hiệu

Có 10 nguyên tắc cần tuân thủ khi xây dựng thương hiệu, chúng tôi xin tóm lược lại ngắn gọn một số nguyên tắc thực sự đã làm nền tảng cho tác phẩm Sát thủ khác biệt hoá nàyNguyên

Nghiên cứu mô hình định giá thương hiệu

“Nếu phải chia tách doanh nghiệp, tôi sẽ nhường cho bạn toàn bộ bất động sản, tôi sẽ chỉ lấy thương hiệu và nhãn hiệu hàng hóa, chắc chắn tôi sẽ lời hơn bạn”- John Stuart, Chairman

Cần tránh 5 sai lầm làm hỏng thương hiệu của bạn

Dính dáng đến một trong số những sai lầm trên có thể phá hỏng thương hiệu bạn dày công gây dựngTrong 25 năm làm việc với tư cách là một chuyên gia tư vấn thương hiệu, tôi đã từng

Điều kiện kinh doanh được thể hiện dưới hai hình thức sau đấy:

Giấy phép kinh doanh do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp. Giấy phép kinh doanh có thể mang nhiều tên khác nhau như: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh,

Thủ tục Xin giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn

Hồ sơ:1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định)   2. Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ

Thủ tục Xin giấy phép hoạt động phân phối điện

Hồ sơ:1. -Văn bản đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực-Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị,

Xin giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương

Hồ sơ:1. Đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu).   2. Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ

Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu Văn hóa phẩm

CƠ SỞ PHÁP LÝ:- Quyết định số 893/QĐ-PC ngày 20/7/1992 của Bộ Văn hoá Thông tin ban hành bản “Quy định về việc xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không thuộc phạm vi kinh doanh”.- Nghị định

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết bị ngành in

CƠ SỞ PHÁP LÝ:        Luật Xuất bản (năm 2004) đã có hiệu lực thi hành từ 1/7/2005, tuy nhiên các văn bản hướng dẫn thi hành luật vẫn chưa đầy đủ. Do vậy, để tạo điều kiện

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm Mỹ thuật.

CƠ SỞ PHÁP LÝ:- Quyết định số 10/2000/QĐ-BVHTT ngày 15/5/2000 của Bộ Văn hóa Thông tin ban hành Quy chế hoạt động triển lãm Mỹ thuật và Gallery. THỦ TỤC:1. Đơn xin phép (theo mẫu in