Banner

Đặt câu hỏi

BIỂU PHÍ VÀ CÁCH THỨC TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA EMAIL

I. BIỂU PHÍ

Tư vấn trực tuyến qua email không có đóng dấu công ty:

Hồi đáp của Luật sư sẽ được thể hiện bằng văn bản và gửi lại qua email của khách hàng cung cấp. Phí dịch vụ: 300.000 VNĐ/Email.

Tư vấn bằng văn bản có ký đóng dấu qua Email:

Hồi đáp của Luật sư sẽ được thể hiện bằng văn bản, được Luật sư ký và đóng dấu công ty vào văn bản tư vấn. Văn bản tư vấn sẽ được gửi dưới dạng bản Scan và gửi lại qua Email. Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ/văn bản.

Tư vấn bằng văn bản có ký đóng dấu gửi qua đường bưu điện:

Hồi đáp của Luật sư sẽ được thể hiện bằng văn bản, được Luật sư ký và đóng dấu công ty vào văn bản tư vấn. Văn bản tư vấn sẽ được gửi dưới dạng văn bản qua đường bưu điện theo địa chỉ khách hàng cung cấp. Phí dịch vụ: 1.000.000 VNĐ/văn bản.

II. HÌNH THỨC

1. Gửi trực tiếp từ Form gửi câu hỏi bên cạnh.

2. Gửi thư về địa chỉ email của luật sư: ceo@bacvietluat.vn


Chủ đề liên quan: