Banner

Tư vấn luật chứng khoán

Yêu cầu công ty chứng khoán chấm dứt hoạt động sàn vàng

Ngày 8/1/2010, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ra công văn gửi các công ty chứng khoán yêu cầu chấm dứt hoạt động sàn giao dịch vàng.Theo Ủy ban Chứng khoán, qua công tác kiểm tra, nắm tình

Giá vàng dao động quanh mốc 27 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới điều chỉnh giảm nhẹ, kéo giá vàng trong nước sáng nay xuống dưới 27 triệu đồng/lượng. Mốc giá này đang tỏ ra là một mốc giá không dễ duy trì của thị trường vàng

Yêu cầu công ty chứng khoán chấm dứt hoạt động sàn vàng

Ngày 8/1/2010, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ra công văn gửi các công ty chứng khoán yêu cầu chấm dứt hoạt động sàn giao dịch vàng.Theo Ủy ban Chứng khoán, qua công tác kiểm tra, nắm tình