Banner

Tư vấn luật hôn nhân

Người nước ngoài xin con nuôi Việt Nam cần thủ tục gì?

Hỏi: Gia đình tôi sang sống ở Anh từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã nhập quốc tịch Anh được 10 năm. Nay, tôi có nguyện vọng về Việt Nam để xin con nuôi. Xin hãy tư vấn cho tôi làm thế nào để

Người nước ngoài xin con nuôi Việt Nam cần thủ tục gì?

Hỏi: Gia đình tôi sang sống ở Anh từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã nhập quốc tịch Anh được 10 năm. Nay, tôi có nguyện vọng về Việt Nam để xin con nuôi. Xin hãy tư vấn cho tôi làm thế nào để

Người nước ngoài xin con nuôi Việt Nam cần thủ tục gì?

Hỏi: Gia đình tôi sang sống ở Anh từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã nhập quốc tịch Anh được 10 năm. Nay, tôi có nguyện vọng về Việt Nam để xin con nuôi. Xin hãy tư vấn cho tôi làm thế nào để