Banner

Tin chính sách

Điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020

Luật Bảo vệ môi trường 2020 thay thế Luật Bảo vệ môi trường 2014 với một số điểm mới nổi bật sau đây:

06 chính sách mới về BHXH, tuổi nghỉ hưu năm 2022 cần quan tâm

Nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động khó khăn do Covid-19 đã được Chính phủ ban hành năm 2021 và tiếp tục được áp dụng trong năm 2022, trong đó có nội dung về mức đóng BHXH, bảo hiểm thất ...

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Nghị Định 31/2021 và trách nhiệm công bố và cung cấp thông tin về dự án đầu tư

Trách nhiệm công bố và cung cấp thông tin về dự án đầu tư; Cơ chế giải quyết vướng mắc

Trường hợp xử lý hồ sơ giả mạo theo Điều 7 Nghị định 31/2021/NĐ-CP  quy định như sau

-  Khi được cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật xác định có nội dung giả mạo trong hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục sau:

Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư theo Nghị Định 31/2021

Việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư của nhà đầu tư được thực hiện như sau

Sử dụng ngôn ngữ trong hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư trong Nghị định 31/2021

Về ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư được quy định tại Điều 5 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, theo đó:

Quy định về bảo đảm ưu đãi đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật

Ưu đãi đầu tư được quy định tại Giấy phép đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu ...

Quy định về bảo đảm của Nhà nước để thực hiện dự án đầu tư

Bảo đảm của Nhà nước để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều này được xem xét áp dụng theo các hình thức sau:

Quyết định hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện 3 tại chỗ

QUYẾT ĐỊNH 3089/QĐ-TLĐ NĂM 2021 VỀ HỖ TRỢ BỮA ĂN CHO ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG THỰC HIỆN "3 TẠI CHỖ" CỦA DOANH NGHIỆP TẠI ĐỊA BÀN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ THỰC HIỆN GIÃN CÁCH TOÀN TỈNH, THÀNH PHỐ THEO CHỈ ...