Banner

Tư vấn luật đất đai

Đối tượng đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản

- Chứng chỉ Môi giới, Định giá bất động sản cấp cho cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản tại Việt Nam. - Các cá nhân đăng ký cấp chứng chỉ Môi giới, Định

Đổi giấy tờ nhà đất cũ sang mới không cần nộp bản vẽ

Giám đốc Trung tâm thông tin Tài nguyên môi trường và đăng ký nhà đất TP HCM Phạm Ngọc Liên đã nhấn mạnh như trên sau cuộc họp tổng kết tình hình cấp giấy hồng theo quy trình cũ tại

Đổi giấy tờ nhà đất cũ sang mới không cần nộp bản vẽ

Giám đốc Trung tâm thông tin Tài nguyên môi trường và đăng ký nhà đất TP HCM Phạm Ngọc Liên đã nhấn mạnh như trên sau cuộc họp tổng kết tình hình cấp giấy hồng theo quy trình cũ tại

Đổi giấy tờ nhà đất cũ sang mới không cần nộp bản vẽ

Giám đốc Trung tâm thông tin Tài nguyên môi trường và đăng ký nhà đất TP HCM Phạm Ngọc Liên đã nhấn mạnh như trên sau cuộc họp tổng kết tình hình cấp giấy hồng theo quy trình cũ tại