Banner

Dịch vụ sở hữu trí tuệ

Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký sáng chế

Thuộc tính cơ bản của sáng chế là đặc tính kỹ thuật. Sáng chế có thể được thể hiện dưới dạng sản phẩm (vật thể, chất thể, vật liệu sinh học) hoặc quy trình hay phương pháp.

Chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký Kiểu dáng công nghiệp

Tại khoản 13 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi năm 2009 và mới đây là năm 2022 sẽ có hiệu lực từ 01/01/2023 như sau: 13. Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm hoặc bộ phận để ...

Thủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu mới nhất 2023

Luật quy định bất kỳ bên thứ ba nào cũng có quyền phản đối đơn, có nghĩa là có trường hợp một đơn đăng ký sẽ có nhiều phản đối đơn và do đó sẽ không cần phải phản đối đơn nữa Phản đối đơn ...

Thủ tục tách đơn Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Tại Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ 2019 quy định về khả năng phân biệt nhãn hiệu “Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi ...

Thủ tục rút đơn đăng ký nhãn hiệu 2023

Trước hết ta cần hiểu nhãn hiệu là gì? Nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu phải là những dấu hiệu nhìn thấy ...

Đăng ký nhãn hiệu trang thiết bị y tế

Thương hiệu là tên gọi, thuật ngữ, thiết kế, hình tượng hoặc các dấu hiệu khác giúp phân biệt một tổ chức hoặc một sản phẩm với đối thủ trong mắt của người tiêu dùng.Nhãn hiệu (trademark) là thuật ...

Đăng ký bản quyền công thức nấu ăn có được không?

ác giả, chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại khoản 1 Điều này gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ...

Đăng ký bản quyền bài thuốc dân gian gia truyền thế nào?

Theo quy định của Bộ, bài thuốc dân gian là bài thuốc kinh nghiệm lâu đời của dòng tộc, gia đình truyền lại, có hiệu quả điều trị với một bệnh nhất được, được Hội Đông y và y tế xã/phường sở tại ...

Đăng ký logo

Biểu trưng hay logo là một yếu tố đồ họa kết hợp với cách thức thể hiện nó tạo thành: một nhãn hiệu hay thương hiệu, hình ảnh đại diện cho một công ty hay các tổ chức phi thương mại, hình ảnh biểu thị ...

Đăng ký bản quyền cho ứng dụng ra sao

Theo quy định tại Khoản 1Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định: Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện d­ưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt ...

Nhãn hiệu khi nào được bảo hộ. Thế nào là có tính phân biệt trong nhãn hiệu

Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và ...

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu 2023

“Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.”

Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu thực hiện thế nào?

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo mà người thứ ba không gửi cho Cục Sở hữu trí tuệ bản sao thông báo thụ lý vụ án của Tòa án thì Cục Sở hữu trí tuệ coi như người thứ ...