Banner

Dịch vụ sở hữu trí tuệ

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Cần Thơ

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2022 quy định bổ sung tại khoản 3 và 4 Điều 114 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 và 2019 có nội dung quy định việc Cục Sở hữu trí tuệ ...

Dịch vụ đăng ký sáng chế tại Long An

Luật sư 911- Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2022 cũng có quy định một nội dung mới chi tiết về việc kiểm soát an ninh đối với sáng chế trước khi nộp đơn đăng ký ở nước ngoài tại khoản 1 ...

Đăng ký thương hiệu cho mũ bảo hiểm

Việc đăng ký nhãn hiệu và xây dựng thương hiệu là quá trình luôn bắt đầu mà không có kết thúc. Một thương hiệu mạnh là kết quả của quá trình phấn đấu bền bỉ để cải thiện chất lượng sản phẩm, ...

Đăng ký logo xin cấp Nhãn hiệu hàng hóa và bản quyền tác giả

Khi thành lập doanh nghiệp, chúng ta nộp đơn yêu cầu bảo hộ logo sau khi thiết kế xong. Tuy nhiên logo bảo hộ được với những tư cách nào thì cần tìm hiểu rõ.Theo quy định trong luật sở hữu trí tuệ Việt Nam về ...

Đăng ký sáng chế và thủ tục cần thiếtm điểu kiện để được đăng ký sáng chế

Sáng chế là quá trình tạo ra, phát triển và áp dụng những ý tưởng mới hoặc cải tiến đột phá vào việc tạo ra các sản phẩm, quy trình, dịch vụ hoặc công nghệ mới. Đây là một quá trình sáng tạo và đôi khi ...

Đăng ký bản quyền tại Bắc Ninh và dịch vụ luật sư

Việc đăng ký bản quyền sẽ giúp tác giả, chủ sở hữu sở hữu hợp pháp tác phẩm của mình, làm căn cứ pháp lý trong trường hợp có tranh chấp hoặc hành vi xâm phạm quyền của bên thứ ba.

Đăng ký bản quyền tại Bắc Giang và dịch vụ của luật sư

Việc đăng ký bản quyền giúp các thông tin về tác giả, tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả được ghi nhận bởi cơ quan quản lý nhà nước. Đây là sự công nhận của Nhà nước về đóng góp, sự sáng tạo ...

Đăng ký Bản Quyền ý Tưởng

Ý tưởng kinh doanh là gốc rễ định hình cho một doanh nhân khởi nghiệp, là sự chọn lựa loại kinh doanh của doanh nhân đó trong quá trình bắt đầu xây dựng doanh nghiệp. Ý tưởng kinh doanh mới giúp định hướng cho ...

Thời gian đăng ký bản quyền phần mềm?

Phần mềm (hay còn gọi là Software) đây là một tập hợp các tin có mối liên kết chặt chẽ nắm vai trò thực hiện nhiệm vụ và chức năng nhất định trên thiết bị điện tử. Những tập tin này sẽ bao gồm như: ...

Chi phí đăng ký bản quyền bài hát

Hiện tại rất nhiều ca khúc,bài hát của các tác giả thơ và nhạc bị xâm phạm quyền. Trên internet ngày càng phổ biến bởi các nền tảng xã hội. Bài hát nếu sáng tác không đăng ký bản quyền thì khi khai thác ...

Đăng Ký Bản Quyền thế nào?

Nhãn hiệu và thương hiệu là hai vấn đề khác nhau. Một số công ty luật đã nhầm lẫn khi sử dụng khái niệm đăng ký thương hiêu. Bản quyền là một nôi dung khác thuộc quyền đăng ký của cục Bản quyền tác giả.

Đăng ký bản quyền tại Hồ Chí Minh - Miền Nam

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu theo khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành.

Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ ra sao?

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký sáng chế

Thuộc tính cơ bản của sáng chế là đặc tính kỹ thuật. Sáng chế có thể được thể hiện dưới dạng sản phẩm (vật thể, chất thể, vật liệu sinh học) hoặc quy trình hay phương pháp.

Chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký Kiểu dáng công nghiệp

Tại khoản 13 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi năm 2009 và mới đây là năm 2022 sẽ có hiệu lực từ 01/01/2023 như sau: 13. Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm hoặc bộ phận để ...

Thủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu mới nhất 2023

Luật quy định bất kỳ bên thứ ba nào cũng có quyền phản đối đơn, có nghĩa là có trường hợp một đơn đăng ký sẽ có nhiều phản đối đơn và do đó sẽ không cần phải phản đối đơn nữa Phản đối đơn ...

Thủ tục tách đơn Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Tại Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ 2019 quy định về khả năng phân biệt nhãn hiệu “Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi ...

Thủ tục rút đơn đăng ký nhãn hiệu 2023

Trước hết ta cần hiểu nhãn hiệu là gì? Nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu phải là những dấu hiệu nhìn thấy ...

Đăng ký nhãn hiệu trang thiết bị y tế

Thương hiệu là tên gọi, thuật ngữ, thiết kế, hình tượng hoặc các dấu hiệu khác giúp phân biệt một tổ chức hoặc một sản phẩm với đối thủ trong mắt của người tiêu dùng.Nhãn hiệu (trademark) là thuật ...

Đăng ký bản quyền công thức nấu ăn có được không?

ác giả, chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại khoản 1 Điều này gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ...