Banner

0001- Hợp đồng M&A (Mergers and Acquisitions) là một tài liệu pháp lý rất quan trọng trong quá trình M&A

 Hợp đồng M&A (Mergers and Acquisitions) là một tài liệu pháp lý rất quan trọng trong quá trình M&A. Những điều khoản chính trong hợp đồng M&A bao gồm:

Đăng ký bản quyền tại Bắc Giang và dịch vụ của luật sư

Việc đăng ký bản quyền giúp các thông tin về tác giả, tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả được ghi nhận bởi cơ quan quản lý nhà nước. Đây là sự công nhận của Nhà nước về đóng góp, ...

Đăng ký bản quyền tại Bắc Ninh và dịch vụ luật sư

Việc đăng ký bản quyền sẽ giúp tác giả, chủ sở hữu sở hữu hợp pháp tác phẩm của mình, làm căn cứ pháp lý trong trường hợp có tranh chấp hoặc hành vi xâm phạm quyền của bên thứ ba.

Các đối tượng không được bảo hộ và đăng ký bản quyền tác giả

Nếu có bảo hộ bản quyền tác già thì các tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là bảy mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được công ...

Các loại tác phẩm có thể đăng ký quyền tác giả gồm những gì?

Các tác phẩm có thể thực hiện đăng ký quyền tác giả bao gồm những tác phẩm sau đây. Quý khách có thể tham khảo và yêu cầu luật sư cung cấp dịch vụ đăng ký bản quyền.

Đăng ký Bản Quyền ý Tưởng

Ý tưởng kinh doanh là gốc rễ định hình cho một doanh nhân khởi nghiệp, là sự chọn lựa loại kinh doanh của doanh nhân đó trong quá trình bắt đầu xây dựng doanh nghiệp. Ý tưởng kinh doanh mới giúp ...

Thời gian đăng ký bản quyền phần mềm?

Phần mềm (hay còn gọi là Software) đây là một tập hợp các tin có mối liên kết chặt chẽ nắm vai trò thực hiện nhiệm vụ và chức năng nhất định trên thiết bị điện tử. Những tập tin này sẽ ...

Chi phí đăng ký bản quyền bài hát

Hiện tại rất nhiều ca khúc,bài hát của các tác giả thơ và nhạc bị xâm phạm quyền. Trên internet ngày càng phổ biến bởi các nền tảng xã hội. Bài hát nếu sáng tác không đăng ký bản quyền thì ...

Đăng Ký Bản Quyền thế nào?

Nhãn hiệu và thương hiệu là hai vấn đề khác nhau. Một số công ty luật đã nhầm lẫn khi sử dụng khái niệm đăng ký thương hiêu. Bản quyền là một nôi dung khác thuộc quyền đăng ký của cục ...

Đăng ký bản quyền tại Hồ Chí Minh - Miền Nam

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu theo khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành.

Giới thiệu chuyên trang về NGHỀ LUẬT SƯ

Với mong muốn mang lại một hệ thống tư liệu về án, án ly kỳ, các câu chuyện về nghề luật, luật sư tai Việt Nam, Luật sư tại Trung QuốcQuốc,Mỹ hay các quốc gia khác nhau