Banner

M&A mua bán sáp nhập

0003- Đánh giá tài sản và nợ của công ty trong M&A

Trong quá trình đánh giá giá trị công ty trong thỏa thuận M&A, việc đánh giá tài sản và nợ của công ty là một bước quan trọng giúp xác định giá trị thực tế của công ty và phát hiện ra các rủi ro tiềm ẩn.

0002- Kiểm tra pháp lý là một bước rất quan trọng trong quá trình M&A (Mergers and Acquisitions - sáp nhập và thâu tóm)

Kiểm tra pháp lý là một bước rất quan trọng trong quá trình M&A (Mergers and Acquisitions - sáp nhập và thâu tóm). Khi tham gia vào quá trình M&A, các bên thường sẽ kiểm tra các vấn đề pháp lý của công ty mục tiêu để ...

0003- Đánh giá tài sản và nợ của công ty trong M&A

Trong quá trình đánh giá giá trị công ty trong thỏa thuận M&A, việc đánh giá tài sản và nợ của công ty là một bước quan trọng giúp xác định giá trị thực tế của công ty và phát hiện ra các rủi ...