Banner

0002- Kiểm tra pháp lý là một bước rất quan trọng trong quá trình M&A (Mergers and Acquisitions - sáp nhập và thâu tóm)

Kiểm tra pháp lý là một bước rất quan trọng trong quá trình M&A (Mergers and Acquisitions - sáp nhập và thâu tóm). Khi tham gia vào quá trình M&A, các bên thường sẽ kiểm tra các vấn đề pháp lý của công ty mục tiêu để đảm bảo rằng các hoạt động của công ty đó đều tuân thủ các quy định pháp lý và không gặp phải rủi ro pháp lý sau này.

Đánh giá pháp lý bao gồm các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ pháp lý của công ty mục tiêu: Đây là bước đầu tiên để đánh giá tình trạng pháp lý của công ty, bao gồm các giấy tờ, tài liệu, hợp đồng, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của công ty.
Bước 2: Kiểm tra các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ: Đây là bước đánh giá các bằng sáng chế, bản quyền, thương hiệu của công ty, đảm bảo rằng không có vấn đề tranh chấp về sở hữu trí tuệ.
Bước 3: Kiểm tra các vấn đề thuế: Đánh giá tình trạng nộp thuế của công ty, đảm bảo rằng công ty đã đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ thuế.
Bước 4: Kiểm tra các vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng và vấn đề tranh chấp: Đây là bước đánh giá tình trạng pháp lý của các hợp đồng mà công ty mục tiêu đã ký kết, cũng như các vấn đề liên quan đến tranh chấp pháp lý.
Bước 5: Từ việc đánh giá các vấn đề pháp lý trên, các bên tham gia M&A sẽ có được cái nhìn tổng quan về tình trạng pháp lý của công ty mục tiêu và đánh giá được các rủi ro pháp lý có thể xảy ra trong quá trình sáp nhập hoặc thâu tóm.

( Luật sư Vũ Ngọc Dũng - MBA - tư vấn đầu tư và M&A)


Chủ đề liên quan: