Banner

0001- Hợp đồng M&A (Mergers and Acquisitions) là một tài liệu pháp lý rất quan trọng trong quá trình M&A

 Hợp đồng M&A (Mergers and Acquisitions) là một tài liệu pháp lý rất quan trọng trong quá trình M&A. Những điều khoản chính trong hợp đồng M&A bao gồm:

1. Giá mua bán: Xác định giá trị của công ty bán và giá mua của công ty mua.
Phương thức thanh toán: Xác định phương thức thanh toán và lịch trình thanh toán giá mua bán.
Các điều kiện tối thiểu: Quy định các điều kiện để giao dịch được thực hiện, chẳng hạn như chấp nhận của cổ đông, phê duyệt của các cơ quan chức năng.
Sự chuyển giao: Quy định thời gian và quy trình chuyển giao quyền điều hành công ty từ bên bán sang bên mua.
2. Bảo đảm: Quy định về trách nhiệm bảo đảm của bên bán đối với các khoản nợ và tranh chấp pháp lý.
Mức độ công khai: Quy định mức độ công khai thông tin về giao dịch.
3. Giải quyết tranh chấp: Quy định các thỏa thuận giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện giao dịch.
4. Các điều kiện khác: Các điều kiện khác liên quan đến giao dịch M&A như các quy định về bảo mật thông tin, điều kiện chuyển nhượng cổ phần, v.v.
Trong một hợp đồng M&A, các điều khoản trên sẽ được thương lượng và thỏa thuận giữa hai bên dựa trên sự cân nhắc kỹ lưỡng về các yếu tố pháp lý, tài chính và kinh doanh của công ty bán

---------

( Luật sư Vũ Ngọc Dũng - Bài Viết về M&A)


Chủ đề liên quan: