Banner

Đăng ký thương hiệu cho mũ bảo hiểm

Quy trình và các bước đăng ký nhãn hiệu để bảo vệ thương hiệu của bạn.


Bước 1: Nộp đơn đăng ký logo thương hiệu hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ

Đăng ký thương hiệu cục sở hữu trí tuệ, Người nộp đơn có thể nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc văn phòng đại diện của Cục tại Đà Nẵng và Hồ Chí Minh.

Sau khi nộp đơn đăng ký độc quyền thương hiệu, Cục sẽ cấp số nhận đơn và đồng thời ghi nhận ngày nộp đơn của thương hiệu, đây cơ sở pháp lý quan trọng nhất để xác định đơn hợp lệ và ngày ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu, chủ đơn sẽ theo dõi tiến trình đơn thông qua số đơn và ngày nộp đơn cho đến khi thương hiệu được cấp văn bằng bảo hộ.


Bước 2: Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định đơn và ra thông báo kết quả xét nghiệm đơn hợp lệ hình thức

Trong thời gian từ 01 đến 02 tháng Cục Sở hữu sẽ ra thông báo xét nghiệm hình thức của đơn. Xét nghiệm hình thức của đơn đảm bảo đơn đã được khai đúng, xác định đúng nhóm đăng ký bảo hộ, tư cách pháp lý của chủ đơn. Xét nghiệm hình thức chưa là cơ sở xác định được cấp văn bằng đăng ký tên thương hiệu hay không.


Bước 3: Cục Sở hữu trí tuệ công bố đơn đăng ký thương hiệu trên Công báo của Cục Sở hữu trí tuệ

Trong vòng 02 tháng kể từ ngày có thông báo kết quả xét nghiệm đơn hợp lệ hình thức Cục Sở hữu trí tuệ phải thực hiện thủ tục công bố đơn đăng ký thương hiệu trên Công báo của Cục Sở hữu trí tuệ


Bước 4: Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định nội dung đơn

Mục đích của việc thẩm định nội dung đơn là đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, xác định phạm vi (khối lượng) bảo hộ tương ứng. Thời gian thẩm định nội dung của thương hiệu: 09-12 tháng.

Nếu trong quá trình thẩm định nội dung đơn, người nộp đơn chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành việc sửa chữa đơn, bổ sung tài liệu hoặc giải trình thì thời hạn thẩm định nội dung được kéo dài thêm tương ứng với thời hạn dành cho người nộp đơn thực hiện các công việc đó.


Bước 5: Thông báo kết quả xét nghiệm nội dung cấp hoặc không cấp văn bằng bảo hộ thương hiệu

Trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp, chủ đơn thực hiện đóng phí cấp văn bằng trong thời hạn khaonrg 2 tháng sẽ được nhận văn bằng bảo hộ.

Trường hợp đơn bị từ chối cấp bằn bảo hộ thương hiệug, chủ đơn xem xét nếu chưa thấy thỏa đáng làm thủ tục phúc đáp với Cục Sở hữu trí tuệ để trao đổi khả năng cấp bằng của mình.


Hồ sơ Đăng ký thương hiệu cho mũ bảo hiểm

Điều 105 Luật Sở hữu trí tuệ quy định hồ sơ đăng ký thương hiệu độc quyền cần có: Tờ khai đăng ký theo mẫu; mẫu thương hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang thương hiệu; quy chế sử dụng thương hiệu chứng nhận, quy chế sử dụng thương hiệu tập thể; Giấy ủy quyền nếu có; Tài liệu chứng minh quyền đăng ký nếu có; tài liệu chứng minh quyền ưu tiên nếu có; chứng từ nộp phí, lệ phí. Trong đó yêu cầu:

– Đối với Danh mục hàng hóa: Theo Thỏa ước Ni-xơ về phân loại quốc tế về hàng hóa và dịch vụ, sắp xếp hàng hóa, dịch vụ vào các nhóm phù hợp theo danh mục hàng hóa, dịch vụ nhằm mục đích đăng ký thương hiệu, công bố quyền sở hữu công nghiệp theo cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.

– Đối với mẫu thương hiệu: Mô tả mẫu thương hiệu (nếu có); Phiên âm từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình nếu nhãn hiệu có từ, ngữ này; Dịch từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt nếu thương hiệu có từ, ngữ này.

– Đối với Quy chế sử dụng thương hiệu chứng nhận: Chủ sở hữu thương hiệu (tổ chức, cá nhân); sử dụng thương hiệu cần điều kiện gì; hàng hóa, dịch vụ được chứng nhận bởi thương hiệu có đặc tính gì; các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ được đánh giá bằng phương pháp nào và kiểm soát việc sử dụng thương hiệu được đánh giá bằng phương pháp nào; người sử dụng thương hiệu phải trả chi phí cho việc chứng nhận, bảo vệ thương hiệu, nếu có.

– Đối với Quy chế sử dụng thương hiệu tập thể: Chủ sở hữu thương hiệu (tên, địa chỉ, căn cứ thành lập và hoạt động của tổ chức tập thể); để trở thành thành viên của tổ chức tập thể cần có tiêu chuẩn gì; danh sách các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng thương hiệu; sử dụng thương hiệu cần điều kiện gì; khi vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu có biện pháp xử lý gì.


Phân nhóm sản phẩm/dịch vụ khi Đăng ký thương hiệu cho mũ bảo hiểm

Phân loại nhóm đăng ký nhãn hiệu là việc lựa chọn sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đi kèm với nhãn hiệu trên tờ khai. Trong đó, chủ đơn phải phân loại nhóm sản phẩm, dịch vụ theo Bảng danh mục hàng hoá/dịch vụ Nice (Ni-xơ). Khi đăng ký thương hiệu cho mũ bảo hiểm, Khách hàng có thể đưa vào nhóm 09, cụ thể:

Nhóm 09. Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; Vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; Máy bán hàng tự động và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu  hay thẻ; Máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán; Thiết bị dập lửa.

 


Chủ đề liên quan: