Banner

Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án có quy mô dưới 300 tỉ và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (dự án thẩm tra)

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

1. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho Ban quản lý hoặc 08 bộ hồ sơ cho Sở KHĐT trong đó có 01 hồ sơ gốc; hồ sơ gồm:

-       Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

-       Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

-       Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

-       Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức;

-       Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.

-       Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư

-       Thời hạn giải quyết:  03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ. 25 ngày làm việc (trường hợp UBND cấp GCNĐT) hoặc 20 ngày làm việc (trường hợp Ban quản lý cấp GCNĐT) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

2. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

(Chuyên trang Tư vấn Luật - thủ tục hành chính  www.tuvanluat.com.vn - thuộc Luật Bắc Việt )


Chủ đề liên quan: