Banner

Xin giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương

Hồ sơ:
1. Đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu).   
2. Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc.   
3. Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý vận hành lưới điện truyền tải, phân phối kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp.(theo mẫu - Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính).   
4. Tài liệu về năng lực truyền tải điện, phân phối điện, cấp điện áp và địa bàn hoạt động.   
5. Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động.   
6. Danh mục các hạng mục công trình điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành hoặc chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cấp có thẩm quyền.   
7. Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đảm bảo đủ điều kiện đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.   
8. Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền cấp.   
9. Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất trước khi nộp đơn đăng ký cấp giấy phép (đối với tổ chức đang hoạt động)   
10. Bản sao hợp đồng mua điện   
11. Bản sao thỏa thuận hoặc hợp đồng đấu nối   
12. Bản đồ ranh giới lưới điện và phạm vi hoạt động phân phối điện. 


Quy trình:
1. Bước 1:  Cá nhân (hoặc Tổ chức) đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp phép Sở Công Thương để được hướng dẫn; lấy mẫu đơn hoặc tải mẫu (nếu có) tại địa chỉ  web rồi vào dịch vụ công   
2. Bước 2:  Cá nhân (hoặc Tổ chức) nộp hồ sơ và trả kết quả tại Sở Công Thương. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ   
3. Bước 3:  Đến ngày hẹn trong phiếu, Cá nhân (hoặc Tổ chức) đến nơi nộp hồ sơ và nhận giấy phép. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép sẽ nhận thông báo trả lời của cơ quan có thẩm quyền  

 


Chủ đề liên quan: