Banner

Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu Văn hóa phẩm

 

 

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Quyết định số 893/QĐ-PC ngày 20/7/1992 của Bộ Văn hoá Thông tin ban hành bản “Quy định về việc xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không thuộc phạm vi kinh doanh”.

- Nghị định số 87/CP ngày 12/12/1995 của Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng. 

- Bộ Luật Dân sự và Nghị định số 76/CP ngày 29/11/1996 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định về quyền tác giả trong Bộ Luật Dân sự.

- Quyết định số 01/2000/QĐ-BVHTT ngày 06/1/2000 của Bộ Văn hóa Thông tin về việc ban hành quyết định tạm thời việc nhập khẩu chương trình phim truyện, truyền hình để phát sóng trên mạng lưới truyền hình cả nước.

- Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/42001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu - nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001-2005.

- Thông tư số 29/2001/TT-BVHTT ngày 05/6/2001 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001.

- Công văn số 1301/TC-TCT ngày 07/02/2002 của Bộ Tài chính về lệ phí kiểm tra văn hóa phẩm xuất nhập khẩu.

- Nghị định số 88/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/1/2002 về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

- Thông tư số 36/2002/TT-BVHTT ngày 24/12/2002 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2002 của Chính phủ ngày 07/11/2002 về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh. 

THỦ TỤC:

1. Đơn xin nhập khẩu văn hóa phẩm ( theo mẫu in sẵn)

2. Văn hóa phẩm xin nhập kèm biên bản chứng nhận của Hải quan.

THỜI GIAN:

- Thời gian tối thiểu: 2 ngày

- Thời gian tối đa: 10 ngày

LỆ PHÍ:

I. Lệ phí giám định nội dung văn hóa phẩm nhập khẩu:

1. Hàng mậu dịch: 0,2% (hai phần nghìn) giá trị lô hàng nhập khẩu.

2. Hàng phi mậu dịch, cụ thể như sau:

- Băng Audio Nghệ thuật, dạy tin học, ngoại ngữ: 2.000 đồng/băng

- Băng Audio Tư liệu, nhắn tin...: 5.000 đồng/băng

- Băng, đĩa video, phim chiếu bóng, đĩa CD-ROM, DVD dùng cho máy vi tính, đĩa quang từ: 7.000 đồng/băng, đĩa

- Đĩa CD, MD ca nhạc, dạy học ngoại ngữ, đĩa mềm vi tính: 2.000 đồng/đĩa

- Đĩa cứng, băng từ máy vi tính Catridge: 12.000 đồng/đĩa, băng từ

- Đĩa nhựa các chương trình ca nhạc: 500 đồng/đĩa

- Các tài liệu in ấn, sao chụp khác bằng tiếng Việt Nam: 100 đồng/trang

- Các tài liệu in ấn, sao chụp khác bằng tiếng nước ngoài: 500 đồng/trang

- Sách báo, tạp chí (có nội dung yêu cầu phải giám định): 1.000 đồng/tờ, quyển

- Lịch treo tường 1 trang, lịch bàn: 500 đồng/quyển

- Lịch treo tường nhiều trang: 1000 đồng/quyển

- Đồ mỹ nghệ, tác phẩm nghệ thuật: 1% giá trị hiện vật

        Số lệ phí phải nộp theo mức thu quy định bằng tỷ lệ (%) trên đây, tối thiểu là 200.000 (hai trăm nghìn) đồng và tối đa không quá 10.000.000 (mười triệu) đồng.

II. Lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu văn hoá phẩm: 

1. Hàng mậu dịch: 50.000 đồng/giấy phép

2. Hàng phi mậu dịch: 2.000 đồng/giấy phép


Chủ đề liên quan: