Banner

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần tại huyện Văn Giang

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần tại huyện Văn Giang

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật khác về đăng ký doanh nghiệp thì một bộ hồ sơ Thành lập công ty tại huyện Văn Giang với loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần;

– Điều lệ của công ty cổ phần;

– Danh sách cổ đông sáng lập của công ty cổ phần;

– Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài ;

– Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức ;

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực sau đây:

+ Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

+ Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

+ Đối với Cổ đông là tổ chức: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương.

+ Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Bản sao Văn bản ủy quyền cho cá nhân đại diện cho cổ đông là tổ chức;

– Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.


Chủ đề liên quan: