Banner

Thời gian đăng ký bản quyền phần mềm?

Phần mềm máy tính, hay còn gọi đơn giản là phần mềm hay nhu liệu, là tập hợp dữ liệu hoặc các câu lệnh hướng dẫn máy tính cho máy tính biết cách làm việc. Điều này trái ngược với phần cứng vật lý, từ đó hệ thống được xây dựng và thực sự thực hiện công việc

Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm

Căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tế, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng về trình tự, thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm

Theo đó, hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm các giấy tờ sau đây:

 – Tờ khai đăng ký quyền tác giả (Theo Mẫu số 01 Ban hành theo Thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch);

– 02 bản in nội dung phần mềm (bao gồm code, giao diện trang chủ và trang chuyên mục (nếu có)) được đóng thành quyển, có đánh số trang và dấu giáp lai hoặc chữ ký của chủ sở hữu quyền tác giả;

– 02 bản đĩa CD chứa nội dung phần mềm (bao gồm code, giao diện trang chủ và trang chuyên mục (nếu có);

– Giấy ủy quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được ủy quyền;

– Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

– Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Ngoài các tài liệu trên, việc đăng ký bản quyền phần mềm còn có thể bao gồm các giấy tờ dưới đây:

– Bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của tất cả các tác giả;

– Giấy cam đoan của tác giả về tính trung thực trong quá trình tạo ra phần mềm;

– Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trong trường hợp chủ sở hữu quyền tác giả là pháp nhân);

– Quyết định giao việc trong trường hợp chủ sở hữu đăng ký là pháp nhân.

---------

Có bao nhiêu loại phần mềm hiện nay?

  • Phần mềm hệ thống dùng để vận hành các thiết bị điện tử nói chung và máy tính nói riêng. Ví dụ về hệ điều hành máy tính như Windows, Linux, Unix,…. Còn với hệ điều hành di động như IOS, Android,…
  • Phần mềm ứng dụng – phần mềm máy tính: Bao gồm các phần mềm tin học văn phòng như Microsoft Office, OpenOffice, trò chơi điện tử và các phần mềm khác như phần mềm quản lý chi tiêu cá nhân, quản lý công việc,…
  • Phần mềm dịch mã: bao gồm trình biên dịch và trình thông dịch, chúng sẽ dịch các câu lệnh từ mã nguồn của ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy sao cho thiết bị có thể hiểu và thực thi nhiệm vụ.
  • Phần mềm độc hại: Loại phần mềm này thường được các tin tặc sử dụng để đánh cắp thông tin khách hàng, người dùng máy tính. Hiểu đơn giản đây là các loại virus, đoạn mã độc hại được cài xâm nhập vào máy tính gây ra thiệt hại cho người dùng

 


Chủ đề liên quan: