Banner

Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký sáng chế

Theo khoản 12 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009, Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Sáng chế được bảo hộ độc quyền dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Đăng ký sáng chế là việc đăng ký giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Thủ tục đăng ký sáng chế kéo dài khá lâu, quá trình thẩm định thường kéo dài 36 – 40 tháng, trong thời gian này chủ sở hữu có thể thay đổi một vài thông tin và muốn được ghi nhận sự thay đổi đó vào hồ sơ, vì vậy cần tiến hành thủ tục sửa đổi đơn đăng ký sáng chế.

Sửa đổi đơn đăng ký sáng chế là thủ tục thực hiện tại Cục Sở hữu trí tuệ và được Cục sở hữu trí tuệ ghi nhận trực tiếp khi người nộp đơn có nhu cầu thay đổi thông tin đăng ký.

Thuộc tính cơ bản của sáng chế là đặc tính kỹ thuật. Sáng chế có thể được thể hiện dưới dạng sản phẩm (vật thể, chất thể, vật liệu sinh học) hoặc quy trình hay phương pháp.

Đặc điểm của sáng chế

– Sản phẩm dưới dạng vật thể 

Sản phẩm dưới dạng vật thể (dụng cụ, máy móc, thiết bị, linh kiện, mạch điện…) được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin xác định một sản phẩm nhân tạo được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) về kết cấu, sản phẩm đó có chức năng (công dụng) như một phương tiện nhằm đáp ứng một nhu cầu nhất định của con người. 

– Sản phẩm dưới dạng chất thể 

Sản phẩm dưới dạng chất thể (vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược phẩm…) được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin xác định một sản phẩm nhân tạo được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) về sự hiện diện, tỉ lệ và trạng thái của các phần tử, có chức năng (công dụng) như một phương tiện nhằm đáp ứng một nhu cầu nhất định của con người.

– Sản phẩm dưới dạng vật liệu sinh học 

Sản phẩm dưới dạng vật liệu sinh học (gen, thực vật, động vật biến đổi gen…) được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin về một sản phẩm chứa thông tin di truyền bị biến đổi dưới tác động của con người, có khả năng tự tái tạo. 

– Quy trình hay phương pháp

Quy trình hay phương pháp (quy trình công nghệ; phương pháp chẩn đoán, dự báo, kiểm tra, xử lý…) được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin xác định cách thức tiến hành một quá trình, một công việc cụ thể được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) về trình tự, điều kiện, thành phần tham gia, biện pháp, phương tiện thực hiện các thao tác nhằm đạt được một mục đích nhất định.

 

Hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký sáng chế

Khi tiến hành sửa đổi đơn đăng ký sáng chế, người nộp đơn cần chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ sau đây:

– 02 Tờ khai yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, đánh máy

– Tài liệu pháp lý chứng minh việc sửa đổi;

– Giấy ủy quyền (nếu có);

– Biên lai nộp phí; lệ phí (nếu nộp qua đường bưu điện).

Sửa đổi đơn đăng ký sáng chế gồm:

Đối với đơn đăng ký sáng chế, chủ sở hữu có thể sửa đổi các nội dung về thông tin chủ sở hữu và thông tin sáng chế như sau:

– Sửa đổi thông tin về Tên chủ sở hữu (trong trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đổi tên)

– Sửa đổi thông tin về Địa chỉ chủ sở hữu (trong trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thay đổi địa chỉ)

– Sửa đổi thông tin về Đại diện sở hữu công nghiệp (Ghi nhận đại diện mới hoặc thay đổi đại diện khác)

– Sửa đổi thông tin về nội dung đăng ký sáng chế. Riêng đối với yêu cầu này, người nộp đơn phải nộp bản tài liệu tương ứng đã được sửa đổi kèm theo bản chi tiết nội dung sửa đổi so với bản tài liệu ban đầu đã nộp, cụ thể: Bản mô tả, bản tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích đối với đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích. Đồng thời, việc sửa đổi không được mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ đã được bộc lộ trong bản mô tả đối với đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích.

Các hình thức nộp hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký sáng chế

Người nộp đơn có thể tiến hành nộp đơn giấy trực tiếp tại Cục sở hữu trí tuệ, nộp đơn thông qua đường bưu điện hoặc nộp đơn trực tuyến (online) qua trang dịch vụ công và Cục sở hữu trí tuệ cung cấp, cụ thể như sau:

 

Điều kiện bảo hộ sáng chế

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Có tính mới;

– Có trình độ sáng tạo;

– Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Có tính mới;

– Có khả năng áp dụng công nghiệp.

 


Chủ đề liên quan: