Banner

Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

 Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng :

           Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng được cấp lại trong các trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc bị mất.

                       Điều kiện để được cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng:

   - Có đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ;

- Có chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị rách, nát;

          Thủ tục cấp lại chứng chỉ:

- Người xin cấp lại chứng chỉ nộp hồ sơ theo các điều kiện quy định tại mục (5.2) của văn bản này. Cơ quan cấp chứng chỉ xem xét, cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng cho các cá nhân đủ thủ tục theo quy định. Thời gian cấp lại trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

b) Nội dung của chứng chỉ mới được ghi đúng như chứng chỉ cũ.

Cá nhân được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng nếu hoạt động tư vấn quản lý chi phí trên địa bàn Hà Nội thì hàng năm phải cung cấp thông tin cho Sở Xây dựng Hà Nội về các hoạt động tư vấn liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

 


Chủ đề liên quan: