Banner

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng  hạng 2:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu 01 KSDGXD.

- 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong vũng 6 thỏng tớnh đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ;

- Các bản sao có chứng thực(hoặc bản sao nếu có bản gốc để đối chiếu) : Văn bằng đại học hoặc cao đẳng, giấy chứng nhận đó qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ (Nếu do nước ngoài cấp phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng). Trong trường hợp địa chỉ thường trú khai trong đơn khác với địa chỉ trên chứng minh thư nhân dân thỡ phụ tụ thờm hộ khẩu để đối chiếu.

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trỡnh theo mẫu, cú xỏc nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư.

 

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 trong trường hợp chưa có chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 :

-  Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

- 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong vũng 6 thỏng tớnh đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ;

- Các bản sao có chứng thực (hoặc bản sao nếu có bản gốc để đối chiếu) : Văn bằng đại học hoặc cao đẳng, giấy chứng nhận đó qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, chứng minh nhân nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ (Nếu do nước ngoài cấp phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng). Trong trường hợp địa chỉ thường trú khai trong đơn khác với địa chỉ trên chứng minh thư nhân dân thỡ phụ tụ thờm hộ khẩu để đối chiếu.

 - Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trỡnh theo mẫu, cú xỏc nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư.

 

Hồ sơ đề nghị nâng hạng chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng :

- Đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng.

- 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong vũng 6 thỏng tớnh đến ngày đề nghị nâng hạng;

- Bản sao có chứng thực chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2.

- Bản sao cú chứng thực giấy chứng nhận tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phớ và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng.

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng cụng trỡnh theo cú xỏc nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư.

 


Chủ đề liên quan: