Banner

Đăng ký bản quyền cho ứng dụng ra sao

Ở nước ta hiện nay, tầm nhận thức về vấn đề này còn hạn chế và thực tế đã có rất nhiều tác phẩm, sản phẩm trí tuệ bị ăn cắp vô lối. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, cũng như tránh những rủi ro, phức tạp sau này tác giả cần tiến hành đăng ký bản quyền để bảo vệ chính mình và “đứa con tinh thần” của mình.

App là gì?

App là từ viết tắt của Application, có nghĩa là ứng dụng. Trong lĩnh vực công nghệ, App thường được hiểu là một phần mềm hay tiện ích cụ thể nào đó.

Do phần cứng của điện thoại có sự hạn chế nên các ứng dụng được thiết kế tập trung vào một hoặc nhiều chức năng chính. Một App không thể tích hợp các chức năng như: Nhắn tin, tính toán, vẽ minh họa,...

– Trong thời đại công nghệ 4.0 ngày càng phát triển kéo theo sự ra đời của rất nhiều các ứng dụng -các app, thông qua các app này người dùng có thể tiến hành nhiều công việc như: thanh toán, chuyển tiền, chat,…

– App (ứng dụng) là tác phẩm sẽ được tự động bảo hộ khi nó được sáng tạo ra và thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định.

Theo quy định tại Khoản 1Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định: Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện d­ưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất l­ượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay ch­ưa công bố, đã đăng ký hay ch­ưa đăng ký.

Từ đó thấy được rằng theo quy định của pháp luật hiện hành, việc đăng ký bản quyền app không phải thủ tục bắt buộc. Ứng dụng này sẽ được tự động bảo hộ khi nó được sáng tạo ra và thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định.Đăng ký bản quyền app bằng quyền tác giả

Đăng ký bản quyền nhằm xác nhận quyền sở hữu đối với tác phẩm được đăng ký nhằm tạo ra cơ sở pháp lý đảm bảo cho quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm. Vì mỗi một tác phẩm khi được tạo ra đều là công sức của sự lao động, sáng tạo thậm chí tốn kém về mặt thời gian và tiền bạc của tác giả, nên cần được đăng ký để bảo hộ tốt hơn.

– Thủ tục đăng ký bản quyền app cũng sẽ tương tự giống như việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả, bao gồm các tài liệu sau:

+ Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

+ 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc 02 bản sao bản định hình đăng ký quyền liên quan. 01 bản lưu tại Cục Bản quyền tác giả, 01 bản đóng dấu ghi số Giấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp Giấy chứng nhận đăng ký.

+ Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản sao tác phẩm đăng ký được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.

+ Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;

+ Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

+ Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

+ Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

– Ngoài ra, tùy theo những trường hợp cụ thể, hồ sơ đăng ký bản quyền app còn có thể yêu cầu thêm các tài liệu như: Văn bản chứng minh quyền đăng ký; Hợp đồng thuê thiết kế; Hợp đồng chuyển nhượng (nếu nhận chuyển nhượng phần mềm từ tổ chức, cá nhân khác,…).

– Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sẽ tiến hành nộp hồ sơ đăng ký lên Cục bản quyền tác giả để chờ cấp giấy chứng nhận.

– Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp hồ sơ.

– Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người nộp hồ sơ.

Đăng ký bản quyền app bằng bảo hộ nhãn hiệu

Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam là cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cho app như sau :

– 02 mẫu Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu.

– 09 bản mẫu nhãn hiệu app theo đúng kích thước.

– Danh mục app mang nhãn hiệu.

– Chứng từ chứng minh đã nộp phí, lệ phí.

– Giấy ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ).Nếu kết quả thẩm định nhãn hiệu app đáp ứng điều kiện đăng ký bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong vòng 01 tháng. Hiệu lực của Giấy chứng nhận này là 10 năm và được gia hạn nhiều lần.


Chủ đề liên quan: