Banner

Đăng ký bản quyền tại Bắc Giang và dịch vụ của luật sư

Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại theo khoản 3 Điều 49 Luật Sở hữu trí tuệ.

Điều này rất quan trọng bởi việc chứng minh mình sáng tạo ra một tác phẩm trước một người khác không phải là điều đơn giản. Với các tác phẩm được sáng tác theo cảm hứng, không ít tác giả không chú trọng việc lưu lại các bản ghi thể hiện thời điểm tác phẩm được hình thành, nếu phải chứng minh trong tranh chấp, khi có hành vi xâm phạm xảy ra sẽ rất khó khăn.

Việc đăng ký bản quyền giúp các thông tin về tác giả, tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả được ghi nhận bởi cơ quan quản lý nhà nước. Đây là sự công nhận của Nhà nước về đóng góp, sự sáng tạo của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, cổ vũ họ tiếp tục có những sáng tạo cống hiến cho đời.

Đăng ký bản quyền tác giả thành công, cá nhân, tổ chức được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, từ đó, việc thực hiện các quyền nhân thân và tài sản theo quy định pháp luật trở nên dễ dàng hơn. Đặc biệt, khi cần chuyển giao quyền cho chủ thể khác, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả không quá khó khăn trong việc chứng minh mình có quyền đối với tác phẩm. 

Đăng ký bản quyền với các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học bao gồm:

– Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

– Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

– Tác phẩm báo chí;

– Tác phẩm âm nhạc;

– Tác phẩm sân khấu;

– Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);

– Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

– Tác phẩm nhiếp ảnh;

– Tác phẩm kiến trúc;

– Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;

– Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

– Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Tài liệu trong đơn đăng ký bản quyền gồm:

– Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả (theo mẫu);

– Bản sao chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn cước của tác giả ( người sáng tạo ra tác phẩm);

– Bản sao chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập của chủ sở hữu tác phẩm;

– Quyết định giao việc cho tác giả hoặc hợp đồng thuê sáng tạo ra tác phẩm;

– Giấy cam đoan của tác giả sáng tạo ra tác phẩm;

– 02 bản in tác phẩm, tùy thuộc vào từng đối tượng sẽ có cách khác nhau;

– Giấy giấy ủy quyền;

– Tài liệu khác (tùy từng trường hợp cụ thể).

Liên hệ với luật sư để sử dụng dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả của Bắc Việt Luật. xin chân thành cảm ơn!


Chủ đề liên quan: