Banner

Dịch vụ tư vấn tài chính cho doanh nghiệp

1. Huy động và kinh doanh vốn
 • Ủy thác quản lý vốn
 • Quản lý dòng tiền
 • Qũy tích lũy trả nợ
2. Tín dụng
 • Dịch vụ tiền vay cho Doanh nghiệp
 • Dịch vụ bảo lãnh cho Doanh nghiệp
 • Thu xếp vốn dự án
3. Đầu tư tài chính
 • Đầu tư và kinh doanh trái phiếu và giấy tờ có giá
 • Đầu tư và kinh doanh cổ phiếu
 • Đầu tư dự án
4. Tư vấn tài chính
 • Tư vấn đầu tư & quản lý vốn ủy thác
 • Tư vấn cấu trúc tài chính
 • Tư vấn dự báo & phòng ngừa rủi ro tài chính
 • Tư vấn phát hành chứng khoán và làm đại lý phát hành chứng khoán
 • Tư vấn mua bán & Sáp nhập doanh nghiệp
 • Tư vấn Bán đấu giá doanh nghiệp
 • Tư vấn quản lý ngân sách
5. Dịch vụ gia tăng
 • Cung cấp thông tin tổng quan về thị trường tài chính
 • Hệ thống quản lý tài chính trực tuyến
 • Hợp tác xây dựng và phát triển thương hiệu
 • --------------------------------------------------------------------------------
  Thông tin chi tiết Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được tư vấn :
 •                            CÔNG TY TNHH LUẬT BẮC VIỆT
 • Tel: 04.22155966 – 04.22158486  - 04. 22397686  Fax: 04-62815128 
  SỐ ĐIỆN THOẠI YÊU CẦU TƯ VẤN LUẬT : 0988631168 (Doanh nghiệp);  0938188889 (Dự án – Mua bán doanh nghiệp); (Tư vấn đấu thầu): 01687696666 (Tư vấn Đầu tư nước ngoài: 01686319999)
  Email: dichvu@bacvietluat.vn  (Dịch vụ chung)  &  Hanoi@bacvietluat.vn (Hà nội)ceo@duan.vn ( Dự án)
  Website:  www.sanduan.vn    &    www.duan.vn – www.ngheluatsu.com  -www.lawvn.net  
  --------------------------------------------------------------------------------

Chủ đề liên quan: