Banner

Luật sư cung cấp dịch vụ và quy trình tư vấn thành lập doanh nghiệp,( công ty) cho qúy khách hàng.

Luật sư cung cấp dịch vụ và quy trình tư vấn thành lập doanh nghiệp,( công ty) cho qúy khách hàng.

===========

Đăng ký kinh doanh, thành lập công ty là quá trình đầu tiên của khởi nghiệp. Để thực hiện xây dựng thành công công ty, quý khách hàng phải rất lưu ý toàn bộ quy trình đồng bộ, thiết lập một kế hoạch cụ thể cho quá trình đăng ký thành lập đó.

Cụ thể các vấn đề như luật sư chúng tôi đề cập ở dưới đây:

1. Trước thành lập luật sư tư vấn cho bạn:

- Với địa lý: Lựa chọn địa điểm đặt trụ sở để sao cho thuận tiện trong quá trình doanh nghiệp hoạt động sau này.

- Với địa điểm: Sau khi chọn được địa điểm thì tiến hành đàm phán hợp đồng thuê trụ sở, thuê nhà, thuê văn phòng... tính toán trước và dự liệu trước quá trình hoạt động và tính chất ngành nghề có thể có những phát sinh tranh chấp xảy ra để thỏa thuận và đàm phán trong hợp đồng thuê nhà.

- Với nhân sự: cần có những hình dung pháp lý để khi ký kết với nhân sự tránh tranh chấp hợp đồng lao động sau này và tránh sai về vấn đề bảo hiểm, tiền lương...

+ Hợp đồng lao động

+ Bảo hiểm xã hội

+ Các vấn đề về đào tạo và huấn luyện

- Với sở hữu trí tuệ:

+ Thiết kế logo

+ Đăng ký logo về bản quyền

+ Đăng ký logo về nhãn hiệu hàng hóa

+ Đăng ký tên miền

+ Thiết kế website: công nghệ, tối ưu seo, tương tác mạng xã hội, xây dựng kênh thông tin, cách truyền tải

+ Đăng ký website để hoạt động hợp pháp

+ Đăng ký mua Serever - Reseller hoặc các thông tin khác

- Với thuế và các nghĩa vụ tài chính:

+ Tư vấn về thuế TNDN

+ Luật sư tư vấn về VAT

+ Luật sư tư vấn về thuế môn bài

+ Các loại thuế khác theo lĩnh vực hoạt động

+ Bao giờ nộp thuế? 

+ Cơ chế báo cáo thuế và nộp thuế

+ Các hoạt đông tài khoản ngân hàng

+ Đăng ký mua các tocken về thuế và bảo hiểm;

+ Cân đối đầu ra đầu vào về hóa đơn VAT và theo phương pháp thuế trực tiếp hoặc khấu trừ....

Mở công ty không khó, hoạt động chuyên nghiệp rất khó. Hãy tin tưởng tư vấn của Luật sư nhiều kinh nghiệm để xây dựng nên một công ty vững mạnh.

--------------

Để quý khách hình dung được nội dung công việc chúng tôi tiến hành, xin giới thiệu quy trình tư vấn thành lập doanh nghiệp như sau:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu tư vấn

Sau khi nhận được thông tin của khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành tìm hiểu và xác nhận yêu cầu. Trong giai đoạn này, bộ phận chuyên môn của Công Minh có thể làm việc với khách hàng qua điện thoại, email hoặc gặp gỡ trực tiếp để trao đổi các nội dung có liên quan;

Bước 2: Tư vấn và ký kết hợp đồng dịch vụ

Sau khi xác nhận yêu cầu tư vấn, bộ phận chuyên môn của Luật sư chúng tôi tiến hành phân tích, đánh giá các nội dung cần triển khai và lên bản mô tả yêu cầu. Ở bước này, chúng tôi sẽ cử chuyên viên có kinh nghiệm, đồng thời là người phụ trách chính trong việc tư vấn trực tiếp gặp gỡ khách hàng.

Sau khi tư vấn và thống nhất được nội dung công việc và biểu phí dịch vụ, hai bên tiến hành ký kết hợp đồng.

Bước 3: Lên phương án thực hiện công việc

Sau khi tư vấn và tiếp nhận đầy đủ thông tin, giấy tờ cần thiết, chúng tôi tiến hành các công việc sau:

· Xây dựng hồ sơ thành lập doanh nghiệp;

· Chuyển hồ sơ cho khách hàng ký xác nhận;

· Thông báo tiến độ thực hiện công việc cho khách hàng;

· Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

· Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

· Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (người đại diện của DN có mặt cùng nhân viên của chúng tôi để ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

· Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;

· Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty (người đại diện của DN có mặt cùng nhân viên của chúng tôi để ký nhận Dấu);

· Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế cho Doanh nghiệp;

· Thanh lý hợp đồng.

Bước 4: Tư vấn sau thành lập

Sau khi chúng tôi hoàn thành các thủ tục, các giấy tờ khách hàng nhận được gồm có:

Các giấy tờ pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp:

· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

· Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu;

· Dấu pháp nhân;

· Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế.

Các giấy tờ chúng tôi soạn thảo cho khách hàng:

· Điều lệ Công ty;

· Sổ đăng ký thành viên/cổ đông;

· Giấy chứng nhận góp vốn;

· Các mẫu giấy tờ phục vụ cho hoạt động quản lý:

.  Biên bản, Quyết định của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị;

. Quyết định của Giám đốc;

. Giấy giới thiệu;

. Giấy uỷ quyền;

. Hợp đồng lao động;

.  Bản chỉ dẫn pháp lý cho hoạt động của Doanh nghiệp

Đồng thời với việc bàn giao các giấy tờ nêu trên, chúng tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn khách hàng các thủ tục sau:

· Tư vấn các quy định về góp vốn, thông báo tiến độ góp vốn với Sở kế hoạch và Đầu tư

· Thời điểm phải đăng bố cáo thành lập Công ty, thông báo thời gian mở cửa hoạt động tại trụ sở chính;

· Hướng dẫn thủ tục mua hoá đơn, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước;

· Hướng dẫn nộp thuế Môn bài và kê khai các loại thuế có liên quan;

· Cung cấp các mẫu biểu kê khai và nộp thuế;

· Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;


Chủ đề liên quan: