Banner

Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài của luật sư chúng tôi

Các dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài rất đa dạng của chúng tôi - đọi ngũ luật sư tư vấn tổng thể về pháp ls cho doanh nghiệp bao gồm:

  • Hỗ trợ nghiên cứu thị trường, đánh giá lợi ích và rủi ro của doanh nghiệp dựa trên các chính sách đầu tư của Chính phủ.
  • Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện của công ty nước ngoài,
  • Mở rộng phạm vi kinh doanh công ty nước ngoài.
  • Xin giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư tại Việt Nam và các nước khác.

Chủ đề liên quan: