Banner

Năm 2010, thu hút FDI đặt mục tiêu tăng 10%

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) mới đây đã có báo có về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam năm 2009, định hướng và giải pháp năm 2010.

Theo đó, chủ trương chung đối với khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2010 là tiếp tục thu hút và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đã cam kết; định hướng thu hút vào các vùng một cách hợp lý, vào các lĩnh vực ưu tiên với trọng tâm là thu hút các dự án sử dụng công nghệ cao và có khả năng tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh.

Căn cứ mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5-7% năm 2010, huy động vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 39,6% GDP, cơ quan này đã đề ra mục tiêu thu hút vốn FDI năm 2010 (bao gồm cả tăng vốn mở rộng sản xuất) tăng 10% so với ước thực hiện 2009, đạt từ 22-25 tỷ USD. Trong đó, vốn đăng ký mới dự kiến khoảng 19 tỷ USD; vốn tăng thêm khoảng 3 tỷ USD.

“Vốn thực hiện năm 2010 dự kiến sẽ tăng hơn năm 2009 do dòng vốn đăng ký của các năm trước đều ở mức cao và trong điều kiện nền kinh tế thế giới có xu hướng phục hồi”, Cục Đầu tư nước ngoài nhận định.

Dự kiến vốn FDI thực hiện năm 2010 cũng sẽ tăng 10% so với ước thực hiện năm 2009, đạt ở mức 10-11 tỷ USD. Trong đó, vốn của phía nước ngoài dự kiến là 8-9 tỷ USD, tăng 12,5% so với ước thực hiện năm 2009.

Cũng theo số liệu mới nhất từ Cục Đầu tư nước ngoài, vốn FDI đăng ký năm 2009 đạt 21,482 tỷ USD.

Giải ngân vốn FDI trong năm qua ước tính khoảng 10 tỷ USD.

(VnEconomy)

Chủ đề liên quan: