Banner

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm Mỹ thuật.

Để có giấy phép triển lãm, tổ chức, cá nhân cần thực hiện theo thủ tục được quy định tại Chương 4 (Ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ). Theo đó, thủ tục cấp giấy phép triển lãm văn hóa, nghệ thuật được quy định cụ thể như sau:

Để tổ chức triển lãm văn hóa, nghệ thuật mà triển lãm thuộc một trong các loại: triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh và các triển lãm văn hóa, nghệ thuật khác, tổ chức, cá nhân phải có giấy phép triển lãm.

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Quyết định số 10/2000/QĐ-BVHTT ngày 15/5/2000 của Bộ Văn hóa Thông tin ban hành Quy chế hoạt động triển lãm Mỹ thuật và Gallery.


THỦ TỤC:

1. Đơn xin phép (theo mẫu in sẵn);

2. Danh sách tác phẩm, tác giả, chất liệu, kích thước tác phẩm;

3. Ảnh chụp tác phẩm sẽ triển lãm (ảnh màu khuôn khổ 9 x 12 cm trở lên) là quy định bắt buộc với những trường hợp sau:
+ Triển lãm gửi đi nước ngoài trưng bày.
+ Triển lãm của tác giả nước ngoài hoặc do các tổ chức nước ngoài tuyển chọn trưng bày tại Việt Nam.
+ Triển lãm theo hình thức nghệ thuật sắp đặt, biểu diễn.

4. Mẫu giấy mời, nội dung giới thiệu bằng tiếng Việt. Nếu cần in ra tiếng nước ngoài thì tiếng nước ngoài phải in dưới và không lớn hơn 2 lần tiếng Việt;​

5. Cataloge, tờ gấp và sách mỹ thuật thể hiện nội dung triển lãm (nếu có)

* Ngoài những quy định nói trên, tuỳ theo đối tượng cụ thể phải có thêm các điều kiện sau đây:
- Triển lãm đưa ra nước ngoài phải có giấy mời của phía nước ngoài hoặc hợp đồng, văn bản thoả thuận giữa hai bên.
- Trường hợp những cá nhân không thuộc một tổ chức, cơ quan, đoàn thể nào muốn triển lãm thì phải được Ủy ban nhân dân phường, xã xác nhận địa chỉ cư trú;
- Đối với Việt kiều phải có xác nhận của Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài;
- Đối với người nước ngoài không thuộc một cơ quan, tổ chức, đoàn thể nào, không có đơn vị nào đứng tên tổ chức triển lãm thì phải có xác nhận vào đơn xin triển lãm của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán nước mình cư trú. Trường hợp cá nhân, tổ chức là công dân của nước chưa có quan hệ ngoại giao với Việt Nam thì phải có xác nhận của một tổ chức quốc tế.
- Địa điểm triển lãm phải có diện tích trưng bày từ 20m2 trở lên, có đầy đủ hệ thống ánh sáng, điện, nước, các phương tiện chữa cháy, không ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.
- Phải thực hiện đúng theo quy định về quyền tác giả tác phẩm.

 


Chủ đề liên quan: