Banner

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết bị ngành in

CƠ SỞ PHÁP LÝ: 

       Luật Xuất bản (năm 2004) đã có hiệu lực thi hành từ 1/7/2005, tuy nhiên các văn bản hướng dẫn thi hành luật vẫn chưa đầy đủ. Do vậy, để tạo điều kiện cho các cơ sở in, cơ quan, tổ chức hoạt động, Sở vẫn căn cứ vào luật Xuất bản cũ  (năm 1993) và các văn bản hướng dẫn để cấp phép. 

 THỦ TỤC:

 Đối với các thiết bị in công nghiệp:
1. Phiếu đăng ký thiết bị ngành in (theo mẫu);
2. Bản sao (có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan, tổ chức;
3. Bản sao (có đóng dấu của cơ quan, tổ chức xin phép) bản cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện ( đối với doanh nghiệp );
4. Bản sao (có đóng dấu của cơ quan, tổ chức xin phép) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê địa điểm sản xuất;
5. Bản sao (có đóng dấu của cơ quan, tổ chức xin phép) hợp đồng mua máy và chứng từ thanh toán.
 
Đối với máy in laser màu và máy  photocopy màu:
1. Phiếu đăng ký thiết bị ngành in ( theo mẫu );
2. Bản sao (có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan, tổ chức;
3. Bản sao (có đóng dấu của cơ quan, tổ chức xin phép) giấy phép nhập khẩu thiết bị in của Cục Xuất bản (đối với máy photocopy mầu);
4.  Bản sao (có đóng dấu của cơ quan, tổ chức xin phép) hợp đồng mua máy và chứng từ thanh toán;
5. Quy chế quản  lý và sử dụng thiết bị của cơ quan, tổ chức.
 

THỜI GIAN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ:

      -  Ngày trong tuần:  các ngày làm việc trong tuần

-  Giờ nhận hồ sơ và trả kết quả:
+ Sáng   :  từ  8 giờ đến 11 giờ
+ Chiều  :  từ 14 giờ đến 16 giờ 30
- Số ngày trả kết quả:   15 ngày  làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
*  Các yêu cầu về hồ sơ của thủ tục này (được thực hiện từ ngày 1/8/2006)  chỉ mang tính tạm thời, sẽ được chuẩn hoá khi có đầy đủ cơ sở pháp lý.
** Trong quá trình thụ lý hồ sơ, Phòng Quản lý Báo chí – Xuất bản xét từng trường hợp cụ thể, sẽ tiến hành kiểm tra thực tế trước khi tham mưu với Ban Giám đốc việc cấp giấy chứng nhận đăng ký thiết bị ngành in.
 

Chủ đề liên quan: