Banner

Thủ tục Xin giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn

Hồ sơ:
1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định)   
2. Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc   
3. Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp, người trực tiếp quản lý kỹ thuật kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp   
4. Cấp điện áp và địa bàn hoạt động 


Quy trình:
1. Nộp hồ sơ  Nộp hồ sơ tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của Sở Công thương, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định"
Sáng từ 7h30 đến 11h;
Chiều từ 1h30 đến 5h.   
2. Tiếp nhận hồ sơ  Cán bộ thụ lý tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân. Nếu hồ sơ chưa hoàn thiện thì hướng dẫn công dân thực hiện   
3. Cấp giấy phép  Sở Công thương tiến hành cấp giấy phép hoạt động điện lực nếu đủ điều kiện, nếu không đủ điều kiện thì thông báo cho các tổ chức kinh doanh bán lẻ điện nông thôn bằng văn bản.   
4. Trả kết quả  Trả kết quả tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của Sở Công thương 

 

Yêu cầu:  
1. Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.  Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN...   
2. Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép.  Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN...   
3. Người trực tiếp quản lý kinh doanh bán lẻ điện phải được đào tạo chuyên ngành kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự và có kinh nghiệm ít nhất hai năm trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện  Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT...   
4. Người trực tiếp vận hành sửa chữa điện phải được đào tạo chuyên ngành điện, có giấy chứng nhận do cơ sở dạy nghề cấp, có năng lực chuyên môn, được huấn luyện và sát hạch về an toàn điện và được Sở Công thương cấp thẻ an toàn để làm việc trong lưới điện nông thôn  Nghị định số 105/2005/NĐ-CP n... 


Chủ đề liên quan: