Banner

Dịch vụ Tư vấn thủ tục ly hôn

 1. Tư vấn các quy định của pháp luật về Ly hôn

·       Tư vấn về quyền yêu cầu Toà án giải quyết ly hôn;

·       Tư vấn thủ tục hoà giải ở cơ sở;

·       Tư vấn thủ tục thụ lý đơn yêu cầu Ly hôn;

·       Tư vấn thủ tục hoà giải tại Toà án;

·       Tư vấn các căn cứ cho Ly hôn;

·       Tư vấn các quy định về thuận tình ly hôn và ly hôn theo yêu cầu của một bên;

·       Tư vấn các quy định về trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau ly hôn;

·       Tư vấn về quyền thăm nom con sau Ly hôn;

·       Tư vấn nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn và thủ tục chia tài sản;

·       Tư vấn thủ tục giải quyết ly hôn tại Toà án.

2. Tư vấn khởi kiện vụ án ly hôn để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng.

·       Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;

·       Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;

·       Đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi trước cơ quan có thẩm quyền;

3. Tư vấn khởi kiện vụ án tranh chấp tài sản sau ly hôn:

·       Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ tranh chấp tài sản;

·       Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ tranh chấp tài sản;

·       Đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ tranh chấp tài sản trước cơ quan có thẩm quyền;

 

4. BVL FIRM tham gia tố tụng tại tòa án trong các vụ án, vụ việc hôn nhân và gia đình sau:
 1. Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;

 2. Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;

 3. Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;

 4. Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ;

 5. Tranh chấp về cấp dưỡng;

 6. Các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định;

 7. Yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật;

 8. Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;

 9. Yêu cầu công nhận sự thỏa thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;

 10. Yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau   khi ly hôn;

 11. Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi;

 12. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam;

 13. Các yêu cầu khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định.

--------------------------------------------------------------------------------
Thông tin chi tiết Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được tư vấn :
                           CÔNG TY TNHH LUẬT BẮC VIỆT
Địa chỉ mail: luatsu@bacvietluat.vnfdi@bacvietluat.vndichvu@bacvietluat.vn
Tel: 04.22155966 – 04.22158486  - 04. 22397686  Fax: 04-62815128
SỐ ĐIỆN THOẠI 
YÊU CẦU TƯ VẤN LUẬT : 0988631168 (Doanh nghiệp);  0938188889 (Dự án – Mua bán doanh nghiệp); (Tư vấn đấu thầu): 01687696666 (Tư vấn Đầu tư nước ngoài: 01686319999)
Email: 
dichvu@bacvietluat.vn  (Dịch vụ chung)  &  Hanoi@bacvietluat.vn (Hà nội) ceo@duan.vn ( Dự án)
Website:  
www.sanduan.vn    &    www.duan.vnwww.ngheluatsu.com  - www.lawvn.net  
--------------------------------------------------------------------------------


Chủ đề liên quan: